அழிவின் அழைப்பிதழ் – நாவல் – வாசிப்பதற்கு

அழிவின் அழைப்பிதழ் – தியாகலிங்கம்- 1994 நாவல் வெளிவந்து இரண்டு சகாப்தங்கள் முடிந்துவிட்டன. அதன் ஒரு சகாப்தத்தின் முடிவில்தான் தமிழ்நாடே விழிப்புப் பெற்றது. இனி அது அனைவருக்கும் கிடைக்கும்படி இணையத்தில்…

Rate this:

மேலும் படிக்க

நாளை – நாவல் – வாசிப்பதற்கு

நூல் விபரம் நோர்வே, இலங்கை, இந்தியா ஆகிய மூன்று நாடுகளிலே உள்ள அரசியல் யதார்த்தங்கள் புகலிடத்தமிழ்க் குடும்பம் ஒன்றின் எதிர்காலம் பற்றிய இனிய கனவுகளை எவ்வாறு அலைக்கழிக்கின்றன என்று காட்டும்…

Rate this:

மேலும் படிக்க