வப்பு நாய்

http://www.lulu.com/spotlight/ratnamt67atgmaildotcom என்னுரை என்னுரை எழுதும் இந்தச் சடங்கை என் சோம்பல் வென்றுவிடும் போல் இருக்கிறது. இது தேவைதானா என்கின்ற கேள்வி என் கைவிரல்களைக் குறண்டிப் பிடித்துப் பின்னே இழுக்கின்றன. கதைகள்…

Rate this:

மேலும் படிக்க