கொமினிசம் பேசுறாங்க…

———————————————————————————— கொமினிசம் பேசுறாங்க… மார்க்சிசம் பேசுறாங்க… சோசலிசம் பேசுறாங்க… விட்னாமில இருந்து இல்லைங்க… சீனாவில இருந்து இல்லைங்க… இரசியாவில இருந்து இல்லைங்க… நாட்டில இருந்தும் இல்லையிங்க… நாட்டைவிட்டு ஓடிவந்து… நல்ல…

Rate this:

மேலும் படிக்க