மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா:6.3 கொலை வெறி

கிரேக்கம் கப்பல் கப்பலாக அகதிகளைத் திருப்பி அனுப்பத் தொடங்கியதில் இருந்து கிரேக்கத்திற்கும் ஐரோப்பாவிற்குமான அகதிகளின் வருகை ஓய்ந்தது. வறிய நாடுகளில் இருந்து கிரேக்கத்திற்கு அகதிகளாய்ச் சென்ற பலரின் தொடர்பு அறுந்து…

Rate this:

மேலும் படிக்க

மானிடம் வீழ்ந்ததம்மா:6.2 கிரேக்கத்தில் கொடூரம்

கிரேக்க அரசாங்கம் அன்று இரகசிய கூட்டம் ஒன்றைக் கூட்டியது. அழகாகக் கட்டப்பட்டு… ஐந்து வலது குறைந்தவர்களுக்கு மோட்சமளித்து… பரிசோதனையிலும் வெற்றி கண்ட அந்த ‘மோட்சவழி’ மையத்தை… இனி முழுமையாகப் பயன்படுத்த…

Rate this:

மேலும் படிக்க