இனி எந்தக்காடு…?

கரும்பச்சைச் சுனாமி அலைகள் வானை முட்ட எழுந்ததான அடர்ந்த செழிப்பான காடு. வானளவா உயர்ந்த காட்டின் உச்சியில் குளிர்ந்து போகும் வெண்ணிற முகில்களின் தூக்கம். அது அந்தக் காட்டிற்கு வெண்ணிற…

Rate this:

மேலும் படிக்க