ஒரு துளி நிழல்

ஒரு துளி நிழல் என்கின்ற எனது புதிய நாவல் சென்னை புத்தகக்கண்காட்சியில் கடைஎண் 628 இல் கிடைக்கும். இயலும் என்றால் வாசித்து உங்கள் கருத்தை அறியத்தாருங்கள்.

Rate this:

மேலும் படிக்க

கடவுள்

கடவுள் எனபவர் என் கனவில் வந்தார். என்னை நம்புகிறாயா என்றொரு கேள்வி கேட்டார். இல்லையே இறைவா எதற்காக உன்னை நான் நம்பவேண்டும் என்றேன். நான் கடவுள் என்றார். நீ கனவில்…

Rate this:

மேலும் படிக்க