மண்டேலாவும் மார்க்சிசமும்

nortamil.no இல் பிரசுரிக்கப்பட்டது. மண்டேலா மார்க்கிசத்திற்கு விரோதப் போக்கைக் காட்டினார் என்பதாக ஒரு விவாதம் அரங்கேறி இருக்கிறது. அவர் மார்க்கிசம் பற்றி அக்கறைப்படாவிட்டால் அதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது? அதைத் தப்பாக…

Rate this:

மேலும் படிக்க