இனி மெல்லச் சாகும் தமிழ்

‘இனி மெல்லத் துளிர்க்கும் தமிழ்’ என்பது முகப்புத்தகத்தில் அதிகம் பாவிக்கப்படும் ஒரு மேற்கோள். நான் ஏதிர்வினையாக எண்ணுவதாய் நீங்கள் சிந்திக்க வேண்டாம். என்மனதிற்குள்ளும் ‘இனி மெல்லத் துளிர்க்கும் தமிழ்’ என்றே…

Rate this:

மேலும் படிக்க

மௌனம்

சொற்கள் கொட்டிவிடும் என்று மௌனமா சொற்களே இல்லை என்பதால் மெளனமா மற்றவர்களைப் படிப்பதற்காய் மெளனமா மற்றவர்களைப் படித்ததால் மெளனமா பேசுவதைக் கேட்பதற்காய் மௌனமா பேசவே கூடாதென்பதற்காய் மௌனமா சாந்தி பெறுவதற்கான…

Rate this:

மேலும் படிக்க